De MRA

Het Mandibilair Repositie Apparaat, kortweg de MRA genoemd is een beugel die de onderkaak in een voorwaartse positie duwt en tijdens de diepe slaap ook zo houdt. Hierdoor blijft de ademweg ook tijdens de diepe slaap vrij. Dit voorkomt apneu’s en zorgt voor een goede nachtrust.

Ik werk in mijn praktijk alleen na screening door een KNO- of Longarts, dus verwijzing  hierheen via de huisarts is noodzakelijk. Dit om andere oorzaken van snurken en apneu’s in het keel en neusgebied uit te sluiten.

De eerste afspraak bij mij duurt ongeveer een goed half uur. Er wordt dan een intake gesprek gevoerd en een onderzoek naar het wel of niet mogelijk zijn van een MRA. Zijn er geen problemen dan volgen in de zelfde zitting de afdrukken en een overzichtsfoto. Ongeveer drie weken later is de MRA klaar om geplaatst te worden. U krijgt dan uitleg over het gebruik en onderhoud van de MRA. Weer een paar weken later komt u voor de nacontrole. Bij problemen kunt u natuurlijk eerder komen.

Ik werk meestal met de MRA van het type Somnodent Fusion of Somnodent Flex. Hiermee heb ik de beste ervaringen en deze zijn ook voldoende stevig en toch mooi instelbaar.

AH4A4576

Type Somnodent Flex in de mond.