Oplossingen

Er zijn een aantal oplossingen mogelijk voor de snurk en apneuproblemen. Deze zijn natuurlijk afhankelijk van de ernst en oorzaak.

Bij afwijkingen aan de anatomie van neus of keelholte zijn operaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld het inkorten van de huig.

huigoperatie

Een andere mogelijkheid is het toepassen van beademingsapparatuur. Hierbij wordt de ademweg onder druk open gehouden. Dit heet Continuous Positive Air Pressure (CPAP). Dit is de meest toepaste methode bij een hogere AHI ( Boven de 30).

220px-CPAP

Bij mildere vormen ( AHI lager dan 30) wordt tegenwoordig vaak voor de Mandibulair Repositie Apparaat ( MRA) gekozen. Dit is een soort beugel, die tijdens de slaap de onderkaak naar voren houdt en daarmee ook de tong. Hierdoor blijft de ademweg vrij om te ademen. Dit is een relatief simpele. maar vaak afdoende oplossing.

MRA 1    MRA2

Zonder MRA: tong blokkeert de keel.           Met MRA: ademweg blijft open.

In mijn praktijk houd ik me bezig met de behandeling  met behulp van de MRA.