Over

Mijn naam is Jaap Castelein. In 1979 ben ik als tandarts afgestudeerd in Nijmegen. In 1982 begon ik mijn praktijk tandheelkunde in Goes. Rond 2004 werd mij  het verzoek gedaan door de KNO-artsen in Goes of ik me wilde gaan bezighouden met de toen opkomende MRA-behandeling van snurk- en apneupatiënten. Er werden cursussen gevolgd bij Dr. F. de Vries en Goedegebuure Tandtechniek, de toenmalige pioniers op dit gebied in Nederland.

In 2005 startten de behandelingen in mijn eigen praktijk. Via de werkgroep TASGAS hielden wij in het begin elkaar op de hoogte van de valkuilen en successen van dit nieuwe vakgebied. Uit deze werkgroep ontstond in 2008 een wetenschappelijke vereniging, de NVTS. ( Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde).

Om de kwaliteit van de behandelingen te borgen werd in 2011 besloten om een accreditatie voor behandelaars in te stellen, toegankelijk na een schriftelijk examen en bewezen ervaring op dit vakgebied. Datzelfde jaar werd ik in de eerste groep geaccrediteerd.

In de daarop volgende jaren behandelde ik vele honderden patiënten in mijn tandartspraktijk met behulp van een MRA.

In januari 2019 vond er een splitsing plaats in mijn praktijk. De algemene tandheelkunde wordt voortgezet op een andere locatie, de MRA-behandelingen blijven in het huidige pand plaatsvinden. Nu ben ik geheel gestopt met de gewone tandheelkunde en houd mij enkel nog bezig met de MRA-behandeling.

Ik ben natuurlijk BIG-geregistreerd onder nummer: 49020445102                                            Daarnaast ben ik NVTS-geaccrediteerd en KRT-geregistreerd. Mijn praktijk is KNMT-gevisiteerd.